Blockchain

March 22, 2018

Blockchain được giải thích theo phong cách của Black Wallet?

Bitcoin là hệ thống được xây dựng trên nền tảng Bolckchain, thế Bolckchain là gì ? – Bolckchain giống như cơ sở dữ liệu, là 1 hình thức lưu trữ hồ sơ giá trị và giao dịch. Gần như mọi thứ đều có thể được lưu trữ trên Bolckchain như : tài liệu […]
March 17, 2018

Cộng hòa Sierra Leone sử dụng Blockchain để theo dõi kết quả bầu cử Tổng thống

Giám đốc điều hành của Agora, Leonardo Gammar khẳng định Sierra Leone là quốc gia đầu tiên của Châu Phi sử dụng công nghệ Blockchain trong việc kiểm đếm số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 7 tháng 3 năm 2018. Agora là một công ty công […]